Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, dựa vào tình hình thực tế của nhà trường.

Tháng 11 trường Mn Tân Lạc tổ chức chuyên đề cấp trường, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, học tập các chuyên đề trọng tâm của năm học 2018 - 2019.

Chuyên đề gồm 2 phần: Lý thuyết và tiết dạy.

 Ngày 05/11/2018 chuyên môn nhà trưởng đã triển khai về lý thuyết một số nội dung của các chuyên đề trọng tâm trong năm học như: chuyên đề "phát triển ngôn ngữ", chuyên đề "lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh", chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm",  đồng thời lồng ghép tập huấn lý thuyết về bốcục của một sáng kiến kinh nghiệm nhằm hướng tới vòng thi viết sáng kiến của hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019.

Sau khi được tập huần về lý thuyết nhà trường chọn cử các giáo viên có năng lực để thực hành các tiết dạy nhằm đưa các hiểu biết về lý thuyết vào thực tế giảng dạy. Nhà trường cũng chọn các hoạt động có tính mới: Giáo dục âm nhạc lồng ghép tư tưởng HCM, kể chuyện sáng tạo theo tranh, kể chuyện sáng tạo với đồ vật, NBTN, hoạt động với đồ vật ở lửa tuổi nhà trẻ.  Các hoạt động mà các giáo viên trong nhà trường còn yếu: KPXH(Bác hồ với thiếu nhi), kỹ năng sống (kỹ năng rửa tay), hoạt động tạo hình(lồng ghép tư tưởng HCM)....để lên tiết dạy. các giáo viên được phân công cùng với BGH cùng lên giáo án, chỉnh sửa nội dung hình thức tiết học để tiết học hoàn chỉnh. Và trong 02 ngày  08, 09 tháng 11 nhà trường đã tổ chức lên được 8 hoạt động cho tất cả các giáo viên trong trường cùng tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề.

                                                                                     Tập huấn lý thuyết

 

 

Cô Đoàn Thị Nhiên và các cháu trong hoạt động: kể chuyện sáng tạo với đồ vật

Các giáo viên nghiêm túc dự giờ

Cô Kim Anh và hoạt động Múa "Nhớ ơn Bác"

Cô Thu Hường với hoạt động kể chuyện sáng tạo theo tranh

 

Cô Tuyết Trinh với hoạt động "Bác Hồ trong lòng thiếu nhi"

 

Một số hình ảnh khác của chuyên đề.