Để thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục năm học 2019 - 2020 và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

Nhà trường đã tổ chức hội thi Giáo viên giỏi cấp trường và hội thi Cô nuôi giỏi cấp trường.

Hội thi hằm góp phần  triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên. Qua hội thi các lớp, các tổ khối phát hiện,  tuyên dương và nhân rộng những cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch  đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  cho giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Qua hội thi sẽ tìm kiếm những giáo viên, nhân viên có đủ năng lực- điều kiện và chọn cử  họ tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi, Nghiệp vụ sư phạm trẻ, cô nuôi giỏi …. cấp huyện, cấp tỉnh.

Các giáo viên, nhân viên đả trải qua 3 vòng thi: vòng 1 sáng kiến kinh nghiệm, vòng 2:  năng lực, vòng 3: tay nghề.

Hội thi đã diễn ra từ đầu tháng 11 va2 kết thúc vào ngày 28/11/2019

 

Các giáo viên làm bài thi năng lực.

tiết dạy quy tắc sắp xếp của cô Nguyễn Thị Cúc

 

 

 

Tiết dạy: "đếm đến 7 nhận biết nhóm có số lượng 7, nhận biết số 7" của cô Nguyễn Thị Kim Anh

 

Tiết dạy "kỹ năng phòng tránh những vật nguy hiểm" của cô Ngô Thị Hồng Ca

Thực hành nấu ăn của cô Trần Thị Phương nhân viên nhà bếp.